تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صحبت بدون حضور شخص‏

در دورانی که آقای رجایی مشاور آقای شکوهی وزیر وقت آموزش و پرورش بود، یک بار آقای شکوهی به مهندس بازرگان - نخست وزیر دولت موقت - مراجعه و از ایشان گله‏ای کرده و گفته بود سیاست‏های ما با هم جور در نمی‏آید. وقتی آقای بازرگان آقای رجایی را خواسته و پرسیده بود چه توضیحی در رابطه با صحبت‏های آقای شکوهی دارید، گفته بود: من بدون حضور آقای شکوهی حرفی نمی‏زنم، بهتر است ایشان را هم دعوت کنید تا من حرفهایم را بزنم. آقای بازرگان هم پذیرفته بود، البته این جلسه به دلیل حاضر نشدن وزیر تشکیل نشد. آقای رجایی (رحمه الله) صحبت کردن بدون حضور آقای شکوهی را نوعی غیبت می‏دانست، لذا وقتی گفت آقای شکوهی گفته است نمی‏آیم، مهندس بازرگان ساکت شد و چیزی نگفت.(2221)