تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ملعون خدا

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی؛(1549) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین آن دو می‏باشد لعنت کند.