تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به حفظ آبرو

فمن استطاع منکم أن یلقی الله تعالی و هو نقی الراحه من دماء المسلمین و أموالهم سلیم للسان من أعراضهم فلیفعل؛(18) هر کس می‏تواند خداوند را به گونه‏ای ملاقات نماید که دستش به خود مسلمین و اموال آنان آلوده نباشد و همچنین زبانش از تجاوز به آبروی مسلمانان سالم مانده باشد، این کار را انجام دهد.