تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برترین اعمال‏

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت أی الأعمال أفضل قال الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله عزوجل؛(1311) راوی گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: کدام اعمال برترینند؟ فرمودند: نماز در وقت خود، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند عزوجل.