تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع‏

ای برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آنکه خاک شوی
سعدی‏