تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدبخت واقعی‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر و لم یغفر ذنوبه؛(1582) بدبخت واقعی کسی است که این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود.