تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حلم و دوستان زیاد

امام عسکری (علیه السلام): من کان الورع سجیته و الکرم طبیعته و الحلم خلته، کثر صدیقه؛(1128) کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند.