تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نیاز به دعا در همه اوقات‏

قال (علیه السلام) ما المبتلی الذی قد اشتد به البلاء بأحوج الی الدعاء الذی لا یأمن البلاء؛(1429) علی (علیه السلام) فرمود: انسانی که در غرقاب بلاها گرفتار آمده است، نیازمندتر به دعا از آدم رها از گرفتاریها نیست.