تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبرت گرفتن بی‏سواد

حکیمی به خانه شخص بی‏سوادی وارد شد، دید خانه او بسیار مجلل و باشکوه است و دارای فرشها و زیبایی‏ها است، اما صاحب آن خانه، بی‏سواد است و هیچ بهره‏ای از علم و دانش ندارد، به صورت او تف کرد.
صاحب خانه معترضانه گفت: ای حکیم! این چه کار زشتی بود که با من انجام دادی؟
حکیم گفت: بلکه این کار بر اساس حکمت بود، زیرا آب دهان را به پست‏ترین مکان خانه می‏اندازند و من در خانه تو جایی را پست‏تر از تو نیافتم.
بی‏سواد از سخن و عمل حکیم، عبرت گرفت و دریافت که پستی و زشتی نادانی و بی‏سوادی با رنگ و روغن زدن خانه، از بین نمی‏رود.(1408)