تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عزت و آبرو نزد خدا

الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزة فان العزةلله جمیعاً(8)؛ همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می‏کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می‏جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟!