تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرابی ایمان‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الکذب هو خراب الایمان؛(1461) امام باقر (علیه السلام) فرمود: همانا دروغ خرابی ایمان است.