تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زحمت بهشت‏

فان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات؛(626) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‏فرمود: پیرامون بهشت را ناگواری‏ها و پیرامون آتش را شهوات فرا گرفته است.