تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در همه جا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلاً؛(281) بگو: الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید (ذات پاکش یکی است؛ و) برای او بهترین نامهاست! و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان؛ و در میان آن دو راهی (معتدل) انتخاب کن!