تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ولهان کیست؟

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال ان للوضوء شیطانا یقال له ولهان یوسوس العبید اذا لم یسم الله فی وضوئه؛(2485) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برای وضو شیطانی است که به او ولهان گویند، هرگاه کسی هنگام وضو (بسم الله) نگوید، این شیطان او را به تردید می‏اندازد.