تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوان در یکی از دو حالت‏

قال الامام الصادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین، اما عالماً أو متعلماً، فان لم یفعل فرط، فان فرط ضیع، فان ضیع أثم، و ان أثم سکن النار و الذی بعث محمداً بالحق؛(1342) دوست ندارم جوانی از شما را ببینم جز در دو حال: یا دانشمند یا دانش‏آموز، اگر چنین نکند کوتاهی کرده است، و چون کوتاهی کند خود را ضایع کرده، و اگر چنین کند گناه کرده است، و به خدایی که محمد را بحق بر انگیخته سوگند در این صورت گرفتار آتش دوزخ است.