تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار و حمایت نسبت به مهاجران‏

پس از آن که هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از مکه به مدینه و سپس هجرت مسلمانان به سوی مدینه شروع شد، مردم مدینه که آنها را انصار گویند، از مهاجران، استقبال کرده و با جان و مال به حمایت از آنها برخاستند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از پیروزی بر یهود و بنی نضیر که در سال پنجم هجرت واقع شد، به انصار فرمود: اگر شما مایل باشید، اموال و خانه‏هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنائم جنگی با آنها شریک شوید و اگر می‏خواهید اموال و خانه‏هایتان مال خودتان باشد، ولی از این غنایم، چیزی به نرسد.
انصار در پاسخ گفتند: هم اموال و هم خانه‏هایمان را با آنها تقسیم می‏کنیم و هم چشم داشتی به غنائیم جنگی نداریم، مهاجران را بر خود مقدم می‏شماریم.
این ایثارگری و فداکاری انصار موجب شد که آیه نهم سوره مبارکه حشر در شأن و مقام و ستایش انصار، نازل گردید که در قسمتی از این آیه می‏خوانیم:
و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(527) آنها [انصار] مهاجران را بر خود مقدم می‏دارند، هر چند در فقر سختی به سر برند و کسانی را که خداوند آنها را از حرص و بخل نفس بازداشته، رستگارند(528).
به این ترتیب خداوند بزرگ، انصار را به خاطر مهمان نوازی و ایثار و فداکاریشان نسبت به مهاجران می‏ستاید و به ما می‏آموزد که در سختی‏ها و مشکلات مانند مهاجران جنگ زده‏ها در سرزمین‏های مورد هجوم دشمن به سرزمین‏های دیگر و... مهمان نواز نیکی نسبت به مهاجران باشم و با ایثار تا حد توان از آنها حمایت کنیم و با فداکاری‏های دسته جمعی و مردمی بارهای سنگین اجتماعی را از دوش حکومت اسلامی، برداریم و خود دوشی برای آن بارها باشیم تا چرخهای اقتصاد کشور به طور طبیعی به گردش خود ادامه دهد.(529)