تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همراهی با قرآن‏

قال علی بن الحسین (علیه السلام) لومات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی؛(2266) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: اگر همه کسانی که در میان مشرق و مغرب هستند، بمیرند وقتی قرآن با من باشد، هراس نخواهم کرد.