تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رشوه؛ مالی نامشروع‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الرجل اذا أصاب مالا من حرام لم یقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتی أنه یفسد فیه الفرج؛(1555) امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرگاه انسانی مالی را از طریق نامشروع بدست آورد، نه حج و عمره با آن قبول است و نه صله رحم.