تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار علی (علیه السلام)

علی (علیه السلام) در نامه 45 نهج البلاغه صفحه 416 خطاب به عثمان بن حنیف انصاری حاکم بصره نوشت:
أو أبیت مبطاناً و حولی بطون غرثی و أکباد حری؛(515) آیا من با شکم سیر بخوابم، در حالیکه در اطراف من شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه است؟