تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقدیم والدین در احسان و انفاق‏

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للوالدین و الأقربین بالمعروف حقاً علی المتقین؛(639) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی‏] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزگاران!