تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا جهت کسب فضایل اخلاقی‏

اللهم لا تدع خصله تعاب منی الا أصلحتها، و لا عائبه أونب بها الا حسنتها، و لا أکرومنه فی ناقصه الا أتممتها؛(190) بارالهاء هیچ عیبی را که ممکن است مایه ملامتم گردد در من باقی مگذار، جز آنکه آن را نیکو نمایی و هیچ کرامت خلق و خوی پسندیده‏ای را که به طور ناقص در من وجود دارد، فرو مگذار جز آنکه تتمیم و تکمیلش نمایی.