تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستورات اخلاقی حضرت لقمان‏

و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان أنکر الأصوات لصوت الحمیر؛(175) (پسرم)! با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. (پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‏ترین صداها صدای خران است.