تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توحید، راه حق منحصر به فرد

فذالکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الاالضلال فانی تصرفون؛(727) آن است خداوند، پروردگار حق شما (دارای همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می‏شوید؟!