تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف و نهی از منکر از صفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبت و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الأغلل التی کانت علیهم فالذین‏ء امنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛(375) همانها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امی پیروی می‏کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‏یابند؛ آنها را به معروف دستور می‏دهد، و از منکر باز میدارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها حال می‏شمرد، و ناپاکیها را تحریم می‏کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‏دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.