تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امیدواری به رحمت خدا

امام علی (علیه السلام): انتظروا الفرج و لاتیأسوا من روح الله؛(418) در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.