تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قانون اصلی‏

عن علی (علیه السلام): لا تقل ما لا تحب أن یقال لک؛(684) آنچه دوست نداری درباره‏ات گفته شود، درباره دیگران مگوی.