تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عمل بدون علم‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من عمل علی غیر علم، ما یفسد أکثر مما یصلح؛(2157) هر کس کاری را بدون شناخت انجام دهد، تباه کاری او بیشتر است تا آنچه سامان می‏دهد.