تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حالات جوان‏

امام صادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین: اما عالماً أو متعلماً؛(1336) دوست ندارم جوانی از شما (شیعیان) را جز بر دو گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.