تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعجب امام (علیه السلام) از بخیل‏

عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنی الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الأغنیاء؛(584) علی (علیه السلام) فرمود: تعجب می‏کنم از آدم بخیل گه گرفتار فقری است که از آن فرار می‏کند و از غنا و بی‏نیازی دور است. او در دنیا همانند فقرا زندگی می‏کند و در آخرت از او همانند اغنیاء حساب می‏کنند.