تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کلید گنج مقصود

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می‏رو که با دلدار پیوندی
حافظ