تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طلب روزی در صبحگاهان‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): باکروا فی طلب الرزق و الحوائج فان الغدو برکة و نجاح؛(1700) صبح گاهان در جست و جوی روزی و در پی تأمین نیازهای زندگی باشید؛ زیرا برکت و توفیق در صبح گاه نهفته است.