تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رستگاری در سایه دوری از حسد

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(506) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه‏] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‏دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی‏کنند و آنها را بر خود مقدم می‏دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده‏اند رستگارانند!