تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترنی کارها

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در شب معراج، از درگاه خداوند پرسید: بهترین اعمال، چیست؟ خداوند فرمود: لیس شی‏ء عندی افضل من التوکل علی و الرضا بما قسمت؛(961) هیچ چیزی در نزد من بهتر از توکل بر من و خشنودی به آن چه قسمت کرده‏ام، نیست.
چنانکه در این روایت تدبر کنیم، در می‏یابیم که توکل به خدا، توأم با کار و تلاش است، چرا که می‏فرماید بهترین کارها نه تنبلی و دست روی دست بگذارد و در ذهن خود به خدای توکل نماید.(962)