تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسادت شیطان به انسان‏

قال أرءیتک هذا الذی کرمت علی لئن أخرتن الی یوم القیمه لأحتنکن ذریته الا قلیلا؛(1203) (سپس) گفت: به من بگو، این کسی را که بر من برتری داده‏ای (به چه دلیل بوده است؟) اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری، همه فرزندانش را، جز عده کمی، گمراه و ریشه کن خواهم ساخت!