تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چهار علم از چهارصد پیامبر!

آورده‏اند که لقمان حکیم پسر خود را گفت ای عزیز چهارصد پیغمبر را دیده و خدمت ایشان کرده‏ام و هفتصد سال حکمت آموختم و چهار صد سال علم آموختم و چهار چیز از علم اختیار کردم: اول آنکه زبان را از غیبت و لغو و فحش و بیهوده و هرزه‏گویی محافظت باید کرد که زبان و بال آدمی است، قوله تعالی: هذا یوم لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون؛(1775) امروز روزی است که سخن نمی‏گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند،) و به آنها اجازه داده نمی‏شود که عذر خواهی کنند!.
دوم آنکه چشم خود را از زنان مسلمان و نامحرم نگاه باید داشت، قوله تعالی: قال للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک أزکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون؛(1776) به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه‏تر است خداوند از آنچه انجام می‏دهید آگاه است!
سوم آنکه شکم خود را از خوردن لقمه حرام نگاه باید داشت و عذاب مال حرامی که خورده‏ای می‏باید کشید و لذت آن را می‏باید چشید. قوله تعالی: کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون؛(1777) هر انسانی مرگ را می‏چشد، سپس شما را بسوی ما باز می‏گردانند.
چهارم آنکه دل خود را از گمان بد به مردم باید نگاه داشت. قوله تعالی: و ظننتم ظن السوء و کنتم قوماً بوراً؛(1778) و گمان بد کردید و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلاک شدید!.
و بدترین گناهان از این چهار عضو خیزد، چون یکی از برادران مؤمن شما را در او خصلتی باشد که از او منکر شوید آن را به خوبی و اصلاح تأویل کنید و سخن غیبت کننده را گوش مکنید تا مثل او نشوید و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که غمازان و بدگمانان و بدگویان جای ایشان در دوزخ است پس با این جماعت دوستی مکنید و از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند که یا رسول الله ما را از چه چیز باید ترسید؟ آن حضرت زبان خود را در دست گرفته و فرمود این است که به آدمیزاد ضرر می‏رساند پس محافظت او لازم است(1779).