تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نمونه‏ای از ساده زیستی‏

آقای کشمیری (رحمه الله) دو ساعت از شب گذشته افطار می‏کرد و اگر افطارش را که عبارت بود از یک بشقاب که در وسط آن یک لقمه پلو بود، برای ما می‏آوردند، قطعاً سیر نمی‏شدیم. کم می‏خوردند و از پرخوری اجتناب می‏کردند مگر به عنوان ثانوی؛ مثلاً با میهمان و امثال آن. این نوع زندگی نظیر زمان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر (علیه السلام) است که به چند دانه‏ای خرما افطار می‏کردند؛ ولی ما ثروت و سرمایه را در محسوسات می‏بینیم، لذا اگر به میهمانی دعوت شویم و خورشت نباشد، می‏گوییم به ما اهانت شد! آقایی به میهمانی دعوت شد، با نان خشک و سکنجبین، بدون چای از او پذیرایی کردند. آری! اینان زندگی دنیا را با سادگی و قناعت گذراندند. با این حال ما چه قدر ناشکریم. مرحوم حاج آقا رضا همدانی(1809) با چراغ بیت الخلاء(1810) مطالعه می‏کرد. منظورم این است که نباید مقید باشیم؛ زیرا خوشی‏های دنیا مقید به زمان و محدود است. این بلاها که در شهرها می‏بارد را تماشا کنید. خوشی و ناخوشی زندگی دنیا می‏گذرد، و خوشی‏ها و عیش پارسال برای امروز بی‏فایده است و لذت امروز هم برای فردا بی‏اثر است، و خوشی فردا هم برای امروز بی‏فایده است(1811).