تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع اسراف‏

مردی از حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره آیه و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین؛(269) حق آن را در روز درو آن بدهید و اسراف نکنید، همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. سؤال کرد، حضرت فرمودند: فلان پسر فلان انصاری - حضرت نام او را برد - مزرعه‏ای داشت. آن گاه که زمان در و آن فرا می‏رسید، همه آن را می‏بخشید و خود و خانواده‏اش بی چیز می‏ماندند. پس خداوند آن را اسراف قرار داد(270).