تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توجه به تربیت فرزند

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) علموا أبناءکم الرمی و السباحة و علموهن المغزل و سورة النور؛(984) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پسران خود را شنا و دریانوردی و تیر اندازی بیاموزید و دختران خود را بافندگی و دوزندگی و همچنین سوره نور را تعلیم دهید.