تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فریاد در قیامت از دست دوست‏

یویلتی لیتنی لم أتخذ فلاناً خلیلاً؛(1604) ای وای بر من، کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!