تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به تفکر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان امیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول نبه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک؛(927) راوی از امام صادق (علیه السلام) روایت که امیرالمؤمنین می‏فرمود: دلت را با اندیشیدن بیدار کن! پهلویت را از بستر خواب جدا کن و از خداوند و پروردگارت پروا کن!