تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انتخاب تواضع!

عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یذکر أنه أتی رسول الله ملک فقال ان الله عزوجل یخیرک أن تکون عبداً رسولا متواضعاً أو ملکاً رسولا قال فنظر الی جبرئیل و أو مأبیده أن تواضع فقال عبداً متواضعاً رسولا فقال الرسول مع أنه لا ینقصک مما عند ربک شیئاً قال و معه مفاتیح خزائن الأرض؛(870) راوی می‏گوید از حضرت باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: فرشته‏ای به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده، عرض کرد: خداوند عزوجل به تو اختیار داده که یا بنده‏ای فرستاده و فروتن یا پادشاهی فرستاده شده باشی. ایشان به جبرئیل نگریست و او را دستش اشاره کرد که فروتن باش! پس حضرت فرمودند: بنده‏ای فروتن و فرستاده خواهم بود و فرشته عرض کرد: با این حال از آنچه نزد پروردگارت داری چیزی کاسته نخواهد شد و حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: کلید گنجینه‏های زمین به همراه این انتخاب بود.