تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین عمل‏

امام علی (علیه السلام): أفضل العمل ما ارید به وجه الله؛(145) برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد.