تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ربا حرام همیشگی‏

عن الرضا (علیه السلام): اعلم یرحمک الله أن الربا حرام سحت من الکبائر و مما قد وعد الله علیه النار فنعوذ بالله منها و هو محرم علی لسان کل نبی و فی کل کتاب؛(1647) امام رضا (علیه السلام) فرمود: بدان - خداوند تو را رحمت کند - همانا ربا حرام است، و گناهی از کبائر است و از آن چیزهایی است که خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می‏بریم به خدا از آن و ربا در زبان هر پیامبر و در هر کتاب آسمانی حرام است.