تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 80

(80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَجَعَلَ لَکُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَمِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِکُمْ وَمِنْ أَصْوافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَأَشْعارِهَآ أَثَثاً وَمَتَعاً إِلَی‏ حِینٍ‏
ترجمه: و خداوند برای شما از خانه‏هایتان، مایه آرامش قرار داد، وبرای شما از پوست‏های چهارپایان خیمه‏هایی قرار داد، که روز کوچ شما و روز اقامت شما (حمل ونقل) آنرا سبک وخفیف می‏یابید. واز پشم وکرک وموهای آنها، برای مدتی لوازم و اسباب زندگی قرار داد.
نکته‏ها:
کلمه‏ی «بیت» از «بیتوته» به معنای محل استراحتی است که انسان شب را در آنجا می‏گذراند. کلمه‏ی «ظعن» به معنای رفتن است. کلمه‏ی «اثاث» به معنای اجناسِ زیاد خانه است. مراد از «تستخفونها» خیمه‏هایی است که حمل‏ونقل آن آسان و خفیف است.
پیام‏ها:
1- خانه محل آسایش و آرامش است. (بیوتکم سکناً)
2- از نقش چارپایان و پوست آنها و کرک و مو وپشم آنها در تهیه اسباب زندگی و خیمه‏ها غافل نشویم. (متاعاً)
3- زمان استفاده از نعمت‏ها محدود است. (الی حین)
4- هماهنگی نعمت‏ها با نیازهای بشر و تناسب ساختمان انسان با پوست و پشم و کرک و مو یکی از تدبیرهای الهی است. (جَعَل لکم - جَعَل لکم)
5- سبک وزن بودن پشم و پوست و کرک و مو، یکی از نعمت‏های الهی است. (تستخفونّها)