تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 108

(108) أُوْلَئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی‏ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَفِلُونَ‏
ترجمه: آنانند کسانی که خداوند بر دلها وگوش وچشمانشان، مُهر نهاده است وآنان همان غافلانند.
پیام‏ها:
1- دنیاگرایی و برتری دادن آن، سبب غفلت از آخرت ونفهمیدن ونشنیدن وندیدن حقایق است. (کل آیه)