تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 109

(109) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ‏
ترجمه: شک نیست که آنان حتماً در آخرت همان زیانکارانند.
پیام‏ها:
1- کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، در آخرت خسارت کرده و سرمایه رشد خود را به هدر داده است. (هم الخاسرین)