تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره یوسف آیه 32

(32) قَالَتْ فَذَ لِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ وَلَقَدْ رَ وَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَّمْ یَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً مِّنَ الصَّغِرِینَ‏
ترجمه: (همسر عزیز مصر به زنانی که دست خود را بریده بودند) گفت: این همان کسی است که مرا درباره او ملامت می‏کردید. و البته من از او کام خواستم ولی او پاکی ورزید. و اگر آنچه را به او دستور می‏دهم انجام ندهد، حتماً زندانی خواهد شد و قطعاً از خوارشدگان خواهد بود.
نکته‏ها:
شرایط اجتماعی و روانی، در نوع عکس‏العمل افراد تأثیر دارد. همسر عزیز آنگاه که از افشای کار زشت خود می‏ترسد، «غلقّت الابواب» درها را می‏بندد، امّا هنگامی که زنان مصر را همراه و همداستان خود می‏بیند، علناً می‏گوید: «أنا راودته» من او را فرا خواندم. در جامعه نیز وقتی حساسیت به زشتی از بین برود، گناه آسان می‏شود. شاید برای جلوگیری از همین اخلاق است که در دعای کمیل می‏خوانیم: «اللّهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم» خداوندا؛ گناهانی که پرده حیا را پاره می‏کند برایم بیامرز. زیرا گناه در ابتدا انجامش برای انسان سنگین است، امّا همینکه پرده‏ها برافتاد آسان می‏شود.
پیام‏ها:
1- دیگران را ملامت نکنید که خود گرفتار می‏شوید.(فذالک الذی لمتننّی فیه)
2- عشق گناه آلود، سبب رسوائی می‏شود.(لقد راودته)
3- دروغگو رسوا می‏شود. کسی که دیروز گفت: یوسف قصد سوء داشته (اراد باهلک سوء) امروز می‏گوید: (أنا راودته) من قصد کام گرفتن از او را داشتم.
4- گاهی دشمن هم به پاکی شخص مقابل، گواهی می‏دهد.(فاستعصم)
(وجدان مجرم نیز گاهی بیدار می‏شود.)
5- سوء استفاده از قدرت، حربه‏ی طاغوتیان است. (لیسجننّ)
6- تهدید به حبس وتحقیر، حربه وشیوه‏ی طاغوتیان است. (لیسجنن،...الصاغرین)
7- عاشقِ شکست خورده، دشمن می‏شود. (لیسجنّن و لیکوناً من الصاغرین)
8- روحیه کاخ‏نشینی، غیرت را می‏میراند. (با آنکه عزیز خیانت همسر را فهمید و از او خواست که توبه کند، ولی باز هم میان او و یوسف فاصله نیانداخت.)
9- پاکی لازمه‏ی نبوت است. (فاستعصم ...)
10- چه پاکانی که به خاطر خودکامگان به زندان می‏روند.(فاستعصم ... لیسجنن)
«یوسف از دامان پاک خود به زندان می‏رود»