تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره یوسف آیه 49

(49) ثُمَّ یَأْتِی مِن بَعْدِ ذَ لِکَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیهِ یَعْصِرُونَ‏
ترجمه: سپس بعد از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن سال باران می‏رسد (و مشکل قحطی تمام می‏شود) و در آن سال مردم (بخاطر وسعت و فراوانی، از میوه‏ها و دانه‏های روغنی) عصاره می‏گیرند.
نکته‏ها:
«یغاث الناس» یا از «غوث» است یعنی مردم از جانب خداوند یاری می‏شوند و مشکلات 14 ساله تمام می‏شود و یا از «غیث» است یعنی باران می‏بارد و حوادث تلخ پایان می‏پذیرد.**تفسیر المیزان.***
هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشک که در خواب آمده بود، توسط یوسف به 14 سال نعمت و قحطی تعبیر شد، امّا سال پانزدهم که سال نزول باران و فراوانی بود ودر خواب پادشاه نیامده بود، خبر از غیب است که یوسف از جانب خداوند مطرح کرد، تا زمینه را برای اعلام نبوتش فراهم نموده باشد. (ثمّ یاتی من بعد ذلک عام...)
شرایط یک مدیریت کارآمد در جامعه:
1- اعتماد مردم. (انا لنریک من المحسنین)
2- صداقت. (یوسف ایها الصدیق)
3- علم و دانایی. (علّمنی ربّی)
4- پیش‏بینی صحیح. (فذروه فی سنبله)
5- اطاعت مردم. زیرا مردم طرح یوسف را اجرا کردند.
پیام‏ها:
1- پس‏انداز وبرنامه‏ریزی برای ایام ناتوانی ارزشمند است. (سبع شدادیأکلن ماقدمتم)
2- در مصرف مقداری را برای بذر وسرمایه ذخیره کنید.**«ممّا تحصنون» یعنی در حصن و حرز ذخیره کردن.*** (الاّ قلیلاً ممّا تحصنون)
3- رؤیاها می‏تواند بازگو کننده‏ی رخدادهای آینده و رموز راهگشا برای انسان باشد. (یغاث الناس و فیه یعصرون)