تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 21

(21) أَمْوَتٌ غَیْرُ أَحْیَآءٍ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ‏
ترجمه: آنها مرده‏گانند نه زنده‏گان، ونمی‏دانند چه وقت برانگیخته خواهند شد.
نکته‏ها:
چون بت‏پرستان، بت‏ها را به شکل انسان می‏ساختند و در خیال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد می‏کردند، لذا خداوند در این آیه، بت‏ها را اموات خوانده که برای موجودات دارای حیات وشعور بکار می‏رود.
برای جاهل، تکرار مطلب لازم است. در کنارِ (لایخلقون)، (یخلقون) و در کنارِ (اموات)، (غیر احیاء) ذکر شده است، در حالی که همان معنی را می‏رساند.
پیام‏ها:
1- بُت‏ها، نه قدرت دارند، نه حیات و نه علم و شعور. (در حالیکه شرط پرستش، علم و قدرت و حیات است) (لایخلقون، اموات، مایشعرون)
2- غیر خدا هر چه باشد، مرده است. چه جماد باشد، چه انسان. (اموات غیر احیاء)
3- در قیامت، حتی بُت‏ها مبعوث می‏شوند. (ما یشعرون ایّان یبعثون)
چنانکه در آیه 98 انبیا می‏فرماید: (انکم و ما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنّم)