تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 34

(34) فَأَصَابَهمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ
ترجمه: پس کیفر بدی‏هایی که انجام دادند به آنان رسید و آنچه که آنان به مسخره می‏گرفتند آنان را فراگرفت.
نکته‏ها:
«سیّئه» به گناهان کوچک، در مقابل گناهان بزرگ گفته می‏شود، مانند آیه‏ی «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون نکفّر عنکم سیئات»**نساء، 31.*** بنابراین آنچه در دنیا از کیفر به انسان می‏رسد، گوشه‏ای از عملکرد اوست، و اصلِ کیفر در قیامت است.
«حاق بهم» به معنی «حلّ بهم»، یعنی آنچه را مسخره می‏کردند برخودشان حلول کرد.
پیام‏ها:
1- دود اعمال بد، به چشم خود انسان می‏رود. (فاصابهم سیئات ما عملوا)
2- کیفر مسخره‏ی دیگران، در همین دنیا به انسان می‏رسد.(حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن)
3- دیگران را مسخره نکنید که خود گرفتار آن می‏شوید. (حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن)